તંત્રી સ્થાનેથી – જાન્યુઆરી 2017 વડાપ્રધાનનો નોટબંધીનો નિર્ણય ખરેખર ક્રાંતિકારી હતો પણ તેને કેવી રીતે અમલમાં મૂકયો તેના માટેનો અભ્યાસ થોડો નબળો પૂરવાર થયો. પકડાયેલા બેંકો દ્વારા ધનપતિઓને ચૂકવાયેલી નવી નોટો જો પ્રજાને મળી હોત તો


Read More

Editor’s Desk મેં 01, નાં ગુજરાતના સ્થાપના દિવસની આપ સહુને શુભેચ્છાઓ। ગુજરાત વિકસિત અને ગતિશીલ બનું છે , માટે દાખલારૂપ બન્યું છે તેનું દરેક ગુજરાતીને ગૌરવ . વિશ્વભરના મુડી રોકાન્કારોનું આકર્ષણ ગુજરાત બન્યું છે તેનો આનંદ


Read More

જાગૃત જીવન ભૂલો ના પર્વ માંથી જ સત્યનું જારણું પ્રગટ થાય છે. ભૂલો નો એકરાર એના પશ્રાતાપ માં છે. પરંતુ આ એકરાર સાથે અપરાધ નો ભાવ સેવી અટકી રહેવાય નહિ.ભૂલનો સ્વીકાર ન કરવો એ જ મોટી


Read More

હાસ્ય દર્પણ : માસીને દો ફાંસી પર્વતશિખર એપાર્ટમેન્ટ માં ચતુરના સૌ વખાણ કરે પૈસા કેમ બચાવવા એ રીતો ચતુર સારી રીતે જાણે એટલે મોટાભાગની બહેનો ચતુરને પૂછવા જાય.ચતુર ની સામે રહેતા બકોરભાઈને આ ના ગમે એટલે


Read More

હમણાં થોડા દિવસ પર મારા હાથમાં, કોણ જાણે ત્યાંથી, ખોટી બે આની આવી ચઢી હતી. એ બે આની ખોટી છે એમ જયારે મોદીએ પાછી આપતાં અર્ધ તિરસ્કારયુક્ત અવાજે મને જણાવ્યું ત્યારે કયો મોરલો આ કળા કરી


Read More