વહેલી સવારે કનુ કાકડીએ બૂમ પડી ‘એ કાઈપો છે‘ અને આખું પર્વતશિખર એપાર્ટમેન્ટ ભેગું થઇ ગયું. ‘એ કાઈપો છે…..’ 14મી જાન્યુઆરીની વહેલી સવારે પર્વતશિખર એપાર્ટમેન્ટમાં બૂમ પડી. પહેલી બૂમે પહેલા માળના લોકો જાગ્યા. ‘એ કાઈપો છે…..’


Read More

‘હેલ્લો?’ સુપ્રીયાબહેને રીસીવર ઊંચક્યું. ‘હલ્લો! હું મીસીસ આલોકનાથ બોલું છું’ ‘તમે! સુપ્રીયાબહેન ચમક્યાં, ‘બોલો………’ ‘તમારા લોકોની ઊંઘ ખરાબ થઇ હોય તો દિલગીર છું. આનંદને ફોન આપશો ઇફ યુ ડોન્ટ માઈન્ડ?’ ‘શ્યોર, પ્લીઝ, હોલ્ડ ઓન.’ સુપ્રીયાબહેને આનંદ


Read More

મેષ: (અ.લ.ઈ.) આ માસ  મુંજવણ અને માનસિક ચિંતા ઓછી થાય. આપનું ધાર્યું કામ થતા આપ આનંદમાં રહો. કોઈ મિત્ર ય સ્વજનની અણીના સમયે આપને મદદ મળી રહે. ઉઘરાણીના પૈસા ધીમે ધીમે પાછા આવતા દેખાય. નોકરિયાત વર્ગને


Read More

સવાર થાય કે શાનાક્ર મણીના ઘરની અંદરથી ઘંટડીનો રણકાર સંભળાય. આ રણકાર લગભગ 1 કલાક ચાલે. અને એ ઘંટડી શાંત થાય પછી જ શંકરને ઘરવાળી મણી તરફથી ચ્હાનો પહેલો કપ મળે. આ શંકર અને મણી માસીના


Read More